W obsłudze klientów indywidualnych sprawy spadkowe stanowią jedną z podstawowych dziedzin w których kancelaria świadczy pomoc.

Doświadczenie w tych sprawach zdobyliśmy na przestrzeni wielu lat, prowadząc sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o działu spadku.

W tym zakresie pomożemy Państwu skutecznie dochodzić swych praw przed sądem.